top of page
EMPÁTIA ÉS KÖVETKEZETESSÉG
CÉLTUDATOS
MÁRKAÉPÍTÉS

A megkülönböztethetőség és kiemelkedés alapfeltétel az előnyös piaci pozíció meg-szerzéséhez. A branding jelentősége nyilvánvaló; a márkaépítés mára az üzleti eredmények egyik meghatározó tényező-jévé vált. Átgondolt rendszerünk és mód-szereink alkalmazásával a márka és cél-csoportja közötti összes találkozási ponton nagy biztonsággal tudunk egységes és vonzó márkaélményt létrehozni, a márká-ban rejlő üzleti lehetőségeket felmérni.

KIEMELKEDÉS A TÖMEGBŐL

Megrendelőinkkel együttműködve képesek vagyunk megkülönböztető piaci stratégia kidolgozására és ennek megfelelő márkák, almárkák, termékelnevezések, arculati elemek komplex rendszerének kialakítás-ára vagy karbantartására. Segítünk olyan egyedi, emlékezetes termékek, élmények létrehozásában, melyek erős márkát és egyben komoly piaci értéket képviselnek.

celtudatos_marka

Szakértő tevékenységgel támogatjuk ügy-feleinket abban, hogy meg tudják jeleníteni értékeiket, tartalmi és formai szempontból is egységesen fejlesszék ezt az egyedi mi-nőséget. Ha könnyű lenne valódi vonzerőt képviselő értékeket, percepciókat és élmé-nyeket létrehozni, sokkal több értékes márka lenne a piacon.

KREATÍV -
MANAGEMENT

A márkaépítés szépsége, hogy a racioná-lis átgondolás mellett óriási szerepet kap a kreatív inspiráció is. Ez a komplex szel-lemi teljesítmény biztosítja, hogy olyan egyéni, eredeti minőség jön létre, mely relevánsan különbözik versenytársaitól és célközönségében pozitív viszonyulást, érzelmi kötődéseket eredményez.

EGYÉNI-EREDETI MINŐSÉG

kreativ_man
BRANDFÓKUSZÚ
ÜZLETFEJLESZTÉS

RENDSZERSZEMLÉLET

Az erős márka a cég minden megjelenésé- ben megnyilvánul; segítségével azonosítják termékeinket és szolgáltatásainkat, egyben véleményt alkotnak rólunk. Nekünk természetes, hogy a sikeres branding és az üzletfejlesztés egy közös üzleti stratégián alapul. Piackutatással, a versenytársak elemzésével, workshopok és brainstor-mingok szervezésével, döntéselőkészítő anyagok készítésével segítjük a menedzs-ment tagjait a társadalmi-gazdasági

trendeknek és a fogyasztók igényeinek megfelelő, megkülönböztető üzleti straté-gia kialakításában.  A brand és a termék-arculat egyes elemeinek egyéni-eredeti jellege megalapozza, hogy szellemi alko-tásként szerzői jogi védelemben részesül-jenek és piaci értéket képviselő rendszert alkossanak.

agilis_uzlet
A BRANDING CÉLJA

A márka összegezi és megjeleníti mindazt, amit tulajdonosa hisz, vall és tetteiben képvisel, segít az ügyfeleknek felismerni termékei, szolgáltatásai hasznosságát és valós értékét. Ezért a márkaépítés az üzleti stratégia része és a marketingstratégia alapja. A branding célja olyan erős márka létrehozása és fenntartása, mely emlékezetes, megkülönböztető és célközönségével érzelmi kötődést hoz létre.

bottom of page