KITE Zrt.

Vállalati és munkáltatói márkaépítés

Marketingszakértő: Stróbel Klára

A KITE Magyarország piacvezető mező-gazdasági integrátora. Mintegy 1400 mun-katársa koordinálja és finanszírozza a szántóföldi növénytermelést, katalizálja a termelői együttműködéseket, szaktaná-csadást nyújt, termék- és technológiai fejlesztéseket generál. Széles termékvá-lasztékával, megfelelő készletezéssel, országos logisztikai rendszerével és megbízható szolgáltatásaival a gazdálko-dók folyamatos ellátásában egyfajta „gerinchálózatot” képez.

2017 végétől veszünk részt szakértőként a vállalat komplex márkafejlesztési terveinek kidolgozásában és kivitelezésében.

Együttműködésünk kiterjed márkamű-helyek, üzletági workshopok és felmé-rések lebonyolítására, vállalati és mun-káltatói márkaépítési programok továb-bá kommunikációs anyagok össze- állítására. Különösen sokrétű feladat volt a 120 oldalas KITE 45 Jubileumi Évkönyv koncepciójának és gazdag tartalmának kidolgozása és alkalmazása más kom-munikációs felületeken is, például a cég megújult weboldalán. A KITE márka értékeit a gyakorlatban értelmezve folya-matosan fordítjuk le egyes szakterületek értékrendjére és összegezzük belső ki-adványokban, márkaképviseleti kampányokban.

   SK&CO I Budapest
+ 36 30 930 5606
   skype: SK Branding
©  2020 by SK&CO SERVICES