top of page

MAGYAR TELEKOM

​Márkaépítés és re-branding projektek során márkaszakértői és projektvezetői tevékenység

A globális T márkastruktúra ismerete.
Részvétel a T márka magyarországi bevezeté-sének jelentős projektjeiben:


/ Westel - T-Mobile re-branding
 

/ Axelero - T-Online re-branding
 

/ Magyar Telekom – integrált márka- fejlesztés a T-Home márka bevezetése kapcsán


/ KFKI - T-Systems co-branding

A Westel - T-Mobile re-branding mérete és szoros időzítése miatt a projekt kezdetén minden érintett rémálma volt, befejezése után viszont a kommuniká-ciós szakemberek álma lett! Büszke vagyok rá, hogy a hazai mobilszektor piacvezető szereplőjének átmárkázásá-ra alakult nemzetközi projekt egyik meg-határozó tagjaként feladatom az arculati és a kommunikációs munkacsoportok vezetése és szakértői tevékenység volt.

A mintegy féléves megbízatás kiterjedt a T-Mobile International és a projektet irányító Westel menedzsment, a munka-csoportokban dolgozó szakértők, illetve az érintett kommunikációs ügynökségek szempontjainak egyeztetésére, az arcu-lati átalakítás és a kampányok ütemezé-

sére, valamint a kivitelezés részletekbe menő koordinálására.

Az Axelero Internet megbízásából vettem részt a Matáv Csoport átmárká-zására alakult projektben, melynek eredményeként bevezetésre került a Magyar Telekom márkanév. Ez kettős feladat volt: egyrészt képviseltem a T-Online-t a nemzetközi projektben, másrészt munkatársaimmal koordináltuk az arculati átalakítási folyamatot. A megvalósíthatósági tanulmánytól az új márka tartalmának meghatározásán keresztül a bevezetést ünneplő partyig terjedő együttműködés 8 hónapig tartott.

 

A Magyar Telekom Nyrt. Integrált Marketing-kommunikációs Ágazata számára márkastratégiai tanácsadást és projektmenedzsment feladatokat láttam el a T-Mobile márka revitalizálása és a T-Home márka bevezetése, integrált megjelenésük fejlesztése területén.
 

bottom of page